LYDIA HOTELL ja RESTORAN HÕLM HOOLIVAD OMA KÜLALISTEST

Hotell Lydia peab kinni kõikidest Eesti Terviseameti nõuetest ja soovitustest, mis hõlmavad käitumisjuhised, kuidas ennetada viiruste, sealhulgas COVID-19 levikut.

Kõik hotellitoad on läbinud põhjaliku desinfitseerimise ja puhastuse ning läbivad selle taas enne uue külalise saabumist. Lisaks oleme tihendanud hotelli üldalade puhastamise graafikut.

Kõikidel meie külalistel võimalik kasutada desinfitseerimisvahendeid hotelli üldkasutatavates ruumides.

 Restoranis pakume hommikusööki ning palume kõigil pidada kinni 2+2 soovitusest. Laudadel asuvad desinfitseerimisvahendid.
Ootame meie hotelli terveid külalisi, kellel puuduvad viirushaiguse tunnused- hoiame üksteise tervist.

Teeme omalt poolt kõik, et tagada nii külaliste kui ka töötajate heaolu ja turvalisus
Broneeri tuba